“Niet u hebt Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen…”

Elizabeth is sinds najaar 2021 aan de slag voor Wycliffe Bijbelvertalers. Ze werkt binnen het vakgebied Bijbelgebruik met een bevolkingsgroep waar nog maar heel weinig christenen zijn (< 1%). In deze groep zijn ze nog maar enkele jaren bezig met het vertalen van de Bijbel in de verschillende volkstalen. Haar werk bestaat uit het stimuleren van het gebruik van de (deels) vertaalde Bijbel en het ondersteunen van lokale mensen in het toepassen van de Bijbel in het dagelijkse leven. Het vertalen van de Bijbel in iedere taal is immers geen doel op zich. Het verlangen is dat de Bijbel daadwerkelijk wordt gebruikt en mensen worden geraakt en vernieuwd door het gebruik hiervan.

De belangrijkste pijler voor het werk is gebed

Elizabeth wordt uitgezonden maar het werk is Gods missie. Werkers, bidders en gevers zijn samen het middel in Gods hand om Zijn plan ten uitvoer te brengen. Gebed heeft kracht. Zo ervaren veldmedewerkers dit, wellicht nog directer en intenser dan de bidder zelf.

Bidt u mee?

Wilt u meebidden voor het werk dat Elizabeth doet?
Door u in te schrijven ontvangt u regelmatig gebedspunten.

Gebedspunten

“Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent,
om van het geheimenis van Christus te spreken.”

rust en vertrouwen

Rust en vertrouwen voor Elizabeth nu ze uitgezonden is en de nieuwe cultuur eigen moet maken. 

Bid voor de TFc

De thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt Elizabeth in de voorbereiding en uitvoering van de uitzending en is een essentiële schakel tussen haar en de achterban. Bid voor wijsheid in deze periode van uitzending.

IMPACT IN AZIE

Bid voor de mensen in Azië waarmee Elizabeth werkt, dat hun levens geraakt en vernieuwd zullen worden door de Bijbel.

DANK voor Betrokkenheid

Dank God: voor alle mensen die op allerlei manieren betrokken zijn bij deze uitzending. Het meebidden, meeleven en financiële steun is erg waardevol voor Elizabeth en de TFC.

Waarom financiële steun?

We doen het samen

Mensen die door Wycliffe Bijbelvertalers worden uitgezonden ontvangen geen salaris. Een groep van vrienden, familie en gemeenteleden dragen samen het werk: door voor het werk te bidden en door het werk financieel mogelijk te maken. Elizabeth is volledig afhankelijk van de giften die binnenkomen. Een spannende stap die zij vol vertrouwen heeft gezet.

WAT IS ER NODIG?

Wycliffe Bijbelvertalers heeft een begroting opgesteld voor de komende studieperiode en de uitzending daarna. In deze begroting zijn alle kosten opgenomen die nodig zijn om dit werk doorgang te laten vinden. In het diagram is de verdeling van kosten opgenomen. 

Per maand is ongeveer € 3.000,- nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld 200 mensen zijn die toezeggen om maandelijks € 15,- te doneren.

Gaat u mee?

We willen u uitnodigen om samen met Elizabeth op pad te gaan en te investeren in de levens van mensen ver weg.

We kunnen niet allemaal uitgezonden worden, maar we mogen wel allemaal bij dit werk betrokken zijn. Zending kan nooit alleen het werk zijn van degene die gaat. Er is gebed en financiële ondersteuning nodig. Dit is zelfs net zo belangrijk als het ‘eigenlijke werk’.

Direct steunen?

Op de website van Wycliffe Bijbelvertalers heeft Elizabeth een eigen pagina waar u een machtiging kunt uitschrijven. Door haar maandelijks met een vast bedrag te steunen draagt u structureel bij aan deze missie

U kiest zelf met welk bedrag u per maand, kwartaal of per jaar steunt. 

Tevens kunt u een eenmalige gift via iDEAL geven. 
Zou u er over na willen denken om Elizabeth maandelijks te steunen? Dat geeft haar een stabieler inkomen.  

Wij zijn blij met iedere bijdrage! 

Let op: bij het klikken op de buttons wordt u doorgestuurd naar de Wycliffe pagina Training Schriftgebruik minderheidstalen.
Dit is de persoonlijke pagina van Elizabeth.
Via de knop doneren kunt u via iDEAL een gift geven of uw machtiging uitschrijven ten behoeve van Elizabeth. 

Liever rechtstreeks uw gift overmaken?
Dat kan naar NL94 RABO 0356 2116 57 t.n.v. Wycliffe Training Schriftgebruik

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van Elizabeth?

NEEM contact op met de Thuisfront Commissie

Deel uw ideeën, tips of stel uw vragen

© 2020 Schriftgebruik. De standpunten en meningen op deze website zijn de persoonlijke mening van Schriftgebruik. Schriftgebruik is niet verantwoordelijk voor de uitlatingen en reacties van derden op deze site.